Ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorstwo oznacza przede wszystkim utratę płynności finansowej oraz możliwości uregulowania zaciągniętych zobowiązań. Dla każdego przedsiębiorcy ogłoszenie upadłości to ostateczność, jednak niekiedy nie ma już innego wyjścia. Nie zawsze jednak upadłość firmy oznacza zamknięcie i całkowity jej upadek. Co więc dzieje się z firmą po ogłoszeniu upadłości? 

Ogłoszenie upadłości firmy

Ogłoszenie upadłości rozpoczyna się złożeniem odpowiedniego wniosku, który sąd następnie rozpatruje analizując sytuację przedsiębiorstwa. Jeśli złożyliśmy wniosek o upadłość likwidacyjną i sąd się do niego przychyli, oznacza to niestety koniec naszej działalności. Wszystkie aktywa zostaną sprzedane a pieniądze przeznaczone na spłatę zaległych zobowiązań. Istnieje jednak możliwość złożenia wniosku o upadłość układową. Wówczas sąd bardzo wnikliwie analizuje sytuację przedsiębiorstwa i możliwość wyjścia z kłopotów finansowych. 

Upadłość układowa – co dalej?

Przed przedsiębiorstwem długa droga związana z restrukturyzacją i procedurą upadłościową. Majątek przedsiębiorstwa nie należy już wówczas do jego właściciela, tak jak sposób jego funkcjonowania. Wszystkie zyski z prowadzonej działalności przeznaczone są tylko i wyłącznie na spłatę zaległych zobowiązań. Ogłoszenie upadłości układowej daje przedsiębiorstwu możliwość przetrwania trudnej sytuacji i kryzysu finansowego. Jeśli uda się uratować firmę w takim stopniu, że wszystkie zobowiązania zostaną spłacone a firma ma przesłanki ku temu, aby nadal funkcjonować i przynosić zyski, przedsiębiorstwo może pokonać trudności i nadal utrzymać się na rynku. Zdarza się, że podczas procesu upadłościowego sąd umarza część długów, które powstały na skutek niezależnych wydarzeń, na przykład zmian przepisów czy klęsk żywiołowych.

Ogłoszenie upadłości to czas, kiedy przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować sytuację w jakiej się znalazł i zauważyć błędy jakie popełnił. Może być to bardzo cenna lekcja na przyszłość, jeśli uda się uratować firmę. Zazwyczaj utrata płynności finansowej spowodowana jest niefortunnymi decyzjami, których nie zawsze dało się uniknąć. Może to być nietrafiona inwestycja, ale również niewypłacalny klient lub wspólnik. W takiej sytuacji należy przede wszystkim wyciągnąć wnioski i nie popełniać tych samych błędów w przyszłości.