Biel i czerwień to kolory bliskie każdej Polce i Polakowi. Skąd te barwy pojawiły się na polskiej fladze? Co oznaczają, co symbolizują? Pierwszych opisów barw narodowych bądź królewskich możemy doszukać się w kronice Galla Anonima. Trzeba jednak zauważyć, że o fladze możemy mówić dopiero od czasów powstania listopadowego (1831 r.). Wcześniej od wieków średnich, symbolem polskiego państwa był herb. Przedstawiał białego orła na czerwonym tle i właśnie z herbu kolory przeszły na polską flagę.

Historia polskiej flagi

Początki polskiej państwowości były burzliwe i obfitowały w konflikty zbrojne. Aby w ferworze walki wojowie wiedzieli gdzie są ich wojska czy dowództwo, potrzebny był znak orientacyjny na polu bitwy. Do tego służyły między innymi flagi, proporce, oznaczenia kolorystyczne. W taki sposób herb pierwszych Piastów biały orzeł na czerwonym tle stał się symbolem, pod którym gromadziły się wojska i tabory. Z czasem biel i czerwień stały się samodzielnymi symbolami narodowymi. Pierwszym władcą, który wykorzystał ten zestaw kolorów był Przemysł II. Za jego przykładem herb z białym orłem na czerwonym tle i barwy biało-czerwone wykorzystywali kolejni władcy: Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki czy Władysław Jagiełło. W czasach Wazów polska flaga wyglądała trochę inaczej, ponieważ składała się z dwóch czerwonych pasów na górze i na dole, a w środku był biały pas z herbem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Biało-czerwone kokardy noszono w czasach Stanisława Augusta. W trudnych czasach zaborów sama flaga, jak i zestaw kolorów był wyrazem patriotyzmu i przywiązania do polskości.

Po 123 latach zaborów niepodległa Polska powróciła na mapy świata. W sierpniu 1919 roku sejm przyjął ustawę, która mówi, że: Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony w podłużnych pasach, równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony. Ciekawostką jest, że kolor czerwony – w rzeczywistości był kolorem karmazynowym bądź cynobrem. Współcześnie jest to dokładnie ustalone w schemacie barw CMYK. 

Kiedy wywieszamy flagę?

Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 2004 roku, flagę narodową można legalnie wywieszać nie tylko z okazji świąt państwowych czy religijnych, ale także z okazji prywatnych uroczystości i zdarzeń. Święta narodowe i państwowe, podczas których wywieszamy flagę państwową to rocznice wydarzeń historycznych, podczas których czcimy zrywy niepodległościowe, tragiczne wydarzenia, ale i zdarzenia, które były doniosłe nie tylko dla Polski, ale dla Europy i całego świata.