Redakcja Dziennika Podhale
e-mail: redakcja@dziennik.podhale.pl

Redaktor naczelny: Patryk Salamon, p.salamon@dziennik.podhale.pl
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Szkodziński, m.szkodzinski@dziennik.podhale.pl 

Wydawcą Dziennika Podhale jest LoveKraków Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia pod numerem KRS: 0000497989.

Kontakt: biuro@lovekrakow.pl