Skontrolowali paleniska. Mandatów brak

Dym fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Ponad 100 kontroli palenisk przeprowadzono w ubiegłym roku na terenie Nowego Targu. Ich efektem nie były jednak mandaty, a upomnienia i pouczenia. To efekt likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu.

– W 2016 roku dokonano 106 kontroli budynków położonych na terenie miasta Nowy Targ w zakresie kontroli palenisk.  Przypominam jednak, że Burmistrz jako organ ochrony środowiska nie posiada kompetencji do kontroli podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska – zaznaczył Grzegorz Watycha, burmistrz Nowego Targu.

Jak dodał „pomimo tego faktu pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonali wstępnych kontroli w 19 zakładach i firmach w zakresie ochrony powietrza. Przypominam, że kompetencje do kontroli przedsiębiorców na terenie naszego miasta w zakresie wszystkich komponentów środowiska posiada Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Delegatura w Nowym Sączu”.

Kontrole bez mandatów

– W ramach kontroli w niektórych przypadkach były nakładane upomnienia jak również zarządzenia pokontrolne do wykonania i zobowiązania na przykład do systematycznego dokonywania przeglądów kominiarskich. Pracownicy podczas prowadzonych kontroli pouczali o prawidłowym sposobie spalania, informowali o dotacjach oraz rozdawali ulotki ekologiczne – wyjaśnił.

– W wyniku prowadzonych kontroli w zakresie ochrony powietrza na terenie miasta Nowy Targ nie występowano z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Nowym Targu o ukaranie mieszkańców. Nie nakładano również mandatów karnych, bowiem od momentu likwidacji Straży Miejskiej Gmina Miasto Nowy Targ nie posiada możliwości mandatowania – poinformował.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wiadomości

Infrastruktura

Sport

Polityka

Kultura

Góry

Najnowsze wideo