Policja zadba o bezpieczeństwo narciarzy

Policja fot. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Małopolscy policjanci rozpoczynają służbę na zorganizowanych terenach narciarskich. Policjanci mają prawo legitymować, pouczać, pilnują porządku oraz reagują na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania.  PolicjanciFunkcjonariusze będą patrolować nie tylko nartostrady, ale także ich okolice, drogi dojazdowe i parkingi.

Podstawowym zadaniem policjantów na stokach narciarskich będzie działanie prewencyjne, mające wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo na małopolskich zorganizowanych terenach narciarskich. Na zorganizowanych terenach narciarskich, policjanci będą współpracować z GOPR oraz TOPR.

Funkcjonariusze przypominają o obowiązku używania w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przystosowanego przez osoby do ukończenia 16 roku życia.

Grzywna za alkohol

– Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich zabrania uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanych terenach narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za łamanie powyższych zapisów ustawodawca przewidział karę grzywny – przypomniał Dariusz Łach z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim zobowiązane są do zachowania należytej środków bezpieczeństwa. Pamiętajmy o swoim zdrowiu i życiu, jak i innych jeżdżących.

Policja apeluje o zapoznanie się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania oraz stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim.

Rozwaga podczas jazdy

Nie zapominajmy o zjeżdżaniu z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, jak i warunków atmosferycznych i natężenia ruchu oraz użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego. – Prosimy o bezzwłoczne informowanie ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób – zakończył.

 

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wiadomości

Infrastruktura

Sport

Polityka

Kultura

Góry

Najnowsze wideo