Podsumowanie działalności samorządów

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

W Zakopanem podczas Konwentu Marszałków RP odbyła się debata na temat dotychczasowych osiągnięć oraz wyzwań jakie stoją przed samorządami województw w najbliższej przyszłości.

Dyskusja „18–lecie samorządu województw. Bilans osiągnięć i perspektywy na przyszłość” została zorganizowana przez „Rzeczpospolitą Życie Regionów" oraz Województwo Małopolskie.

W debacie wzięli udział: Jacek Krupa – marszałek województwa małopolskiego, Urszula Nowogórska - przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Olgierd Geblewicz – marszałek województwa zachodniopomorskiego, Witold Stępień - marszałek województwa łódzkiego oraz dr Józef Płoskonka – radca prezesa NIK.

Szybki rozwój województw

Debatę rozpoczęło wystąpienie marszałka Małopolski Jacka Krupy, w którym mówił o tym, co wyróżnia polskie regiony na tle Europy. Marszałek podkreślał, że Polska należy do elity państw o najwyższym stopniu decentralizacji, bowiem w ostatnich latach wskaźnik samorządności, który pokazuje tempo tych zmian, dynamicznie się powiększył.

– Polska i polskie regiony zostały zakwalifikowane do grupy o wyższym poziomie tego wskaźnika. Wszystkie polskie województwa, zwłaszcza po wejściu Polski do UE, rozwijały się szybciej niż średnia unijna. Aż siedem polskich województw zakwalifikowało się do grupy 28 najdynamiczniej rozwijających się regionów w UE czyli takich, w których pomiędzy 2008-2014 rokiem odnotowano co najmniej 10 punktowy procent wzrostu do średniej unijnej – przyznał Jacek Krupa, marszałek Małopolski.

Duża odpowiedzialność sejmików

Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, mówiła o tym jak sejmik staje się motorem napędowym polityki rozwoju regionalnego. To właśnie one są odpowiedzialne za podejmowanie dialogu i współpracy. Jej zdaniem duży postęp na tym polu pokazuje, że wypracowane mechanizmy są skuteczne.

W każdym sejmiku radni działają w dobrej wierze, a swoje doświadczenia i plany przelewają na dokumenty planistyczne, na przykład na strategię województwa. Aby ten rozwój był dobrze realizowany Sejmik Województwa Małopolskiego w tym roku przeznaczył 53 procent budżetu na inwestycje. Podobnie to wygląda w innych województwach.

 

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wiadomości

Infrastruktura

Sport

Polityka

Kultura

Góry

Najnowsze wideo