O finansach w Zakopanem

Konwent Marszałków fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

W zimowej stolicy Polski - Zakopanem – trwają obrady w ramach Konwentu Marszałków Województw RP. Jest to pierwsze spotkanie w Małopolsce, która na najbliższe pół roku przejęła przewodnictwo nad konwentem. Gospodarzy wszystkich 16 regionów w naszym województwie powitał marszałek Jacek Krupa.

– Spotykamy się dziś po raz pierwszy w Małopolsce, w Zakopanem – mieście, do którego turyści zmierzają ze wszystkich województw, mieście ukochanym i znanym przez wszystkich Polaków – powitał na wstępie wszystkich zebranych  marszałek Jacek Krupa.

– W tym roku obchodzimy ważny jubileusz. Samorządy województw osiągnęły swoją pełnoletność. Dziś, po 18 latach widzimy jak bardzo przyczyniły się do rozwoju całego kraju. Promując przedsiębiorczość i innowacje, umiejętne wykorzystując regionalny kapitał społeczny, czy wreszcie efektywnie wykorzystując ogromną pulę środków unijnych, stały się głównymi generatorami rozwoju Polski – dodał.

Finanse w pierwszej kolejności

– Z niepokojem obserwujemy problemy, z jakimi zmagają się samorządy województw w zakresie systemu finansowania swojej działalności. Jednym z nich jest kwestia finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Pomimo konieczności realizacji zadań zleconych nie otrzymujemy na ten cel odpowiednich środków finansowych. W 2017 roku w Małopolsce brakuje środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych i adopcji, co daje łącznie 4,7 mln złotych – przyznał.

Większa rola samorządów

Przedstawił również rozwiązania proponowane przez Konwent Marszałków dotyczące: rozwiązania problemu finansowania zadań zleconych przez administrację rządową oraz innych zadań zleconych, wprowadzenia ochrony zdrowia do dziedzin priorytetowych obok transportu i administracji w przygotowywanym nowym systemie korekcyjno-wyrównawczym dla samorządów województw oraz przejście od transferowego systemu finansowania województw na system oparty na środkach własnych, a także zwiększenie udziału dochodów własnych w dochodach ogółem.

– Rola samorządów regionalnych musi być zwiększana, a wzmocnienie potencjału gospodarczego województw wymaga konsolidacji środków publicznych i ich rozsądnego wydatkowania – podkreślała Elżbieta Berezowska, skarbnik Województwa Dolnośląskiego.

– Obecnie Polska nie może istnieć bez samorządów. Oczywiście samorząd może sprawnie funkcjonować w obecnym systemie, co nie zmienia faktu, że jest bardzo wiele czynników ograniczają jego funkcjonowanie i wymagających zmian. Wiele dzisiejszych problemów z efektywnością wynika z tego, ze samorządy często mają zbyt wiele zadań w stosunku do instrumentów, dzięki którym mogą je realizować. Reforma finansowa samorządów jest więc niezbędna – zakończył  debatę prof. Wojciech Misiąg:

 

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wiadomości

Infrastruktura

Sport

Polityka

Kultura

Góry

Najnowsze wideo