Jak Nowy Targ walczy ze smogiem?

Dym fot. LoveKraków.pl

W ciągu ostatniego miesiąca wskaźniki pyłomierza w Nowym Targu wielokrotnie wskazywały przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczenia. Burmistrz, Grzegorz Watycha musiał tłumaczyć się z działalności ekodoradcy.

Radna, Danuta Korwin zastanawiała się, na co wydawane jest rocznie 75 tysięcy złotych w ramach zatrudnienia ekodoradcy w Nowym Targu. – Założona w budżecie miasta kwota 75 tysięcy złotych obejmuje nie tylko koszty rocznego wynagrodzenia Ekodoradcy, ale również koszty realizowanych przez niego zadań zgodnie z Umową o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego — Małopolska w zdrowej atmosferze”, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej – tłumaczył Grzegorz Watycha, burmistrz Nowego Targu.

Działalność doradcza

Do głównych działań ekodoradcy zalicza się te, związane z informowaniem i doradzaniem w kwestii wymiany starych źródeł ogrzewania. Jak tłumaczył burmistrz, „ Ekodoradca zajmuje się między innymi informowaniem mieszkańców odnośnie możliwości pozyskania dofinansowania do wymiany starych kotłów C.O. na nowoczesne i ekologiczne media grzewcze oraz przyjmowaniem deklaracji uczestnictwa w takich programach".

Dla mieszkańców Nowego Targu

Urząd ekodoradcy wiąże się  ciągłym kontaktem z mieszkańcami miasta. To przede wszystkim obsługą mieszkańców chcących wziąć udział w programie wymian starych kotłów C.O. na nowoczesne i ekologiczne media grzewcze. Do jego zadań należy także informowanie o zasadach udziału w programie, kwocie dofinansowania, wymaganiach i  zobowiązaniach mieszkańców będących uczestnikami Programu Ograniczania Niskiej Emisji, w ramach którego dofinansowywane są wymiany starych kotłów.

Sami nie damy rady

– Wdrożony i realizowany Program Ograniczania Niskiej Emisji poprzez wymianę domowych pieców na bardziej ekologiczne cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Marny również wielką nadzieję, że wzmożone działania w zakresie ochrony powietrza także te kontrolne i edukacyjne, pozwolą zrealizować założony cel jakim jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Targ – zdradził.

Jak przyznał burmistrz, „należy sobie zdawać sprawę, że bez rozwiązań odgórnych oraz wprowadzenia zmian systemowych na poziomie krajowym, działania lokalne mogą być niestety niewystarczające”.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wiadomości

Infrastruktura

Sport

Polityka

Kultura

Góry

Najnowsze wideo