Centralne rozwiązania nie zwalniają z obowiązku lokalnych władz ze współdziałania z obywatelami [Rozmowa]

Nowy Targ fot. Patryk Salamon/LoveKraków.pl

Mieszkańcy Nowego Targu mają dosyć życia w zanieczyszczonym mieście. Od kilku dni w stolicy Podhala działa Nowotarski Alarm Smogowy. Aktywiści liczą na współpracę z władzami miasta. Sami również przedstawiają swoje pomysły na walkę ze smogiem.

Skąd pomysł oddzielnej inicjatywy dla Nowego Targu, skoro działa już Podhalański Alarm Smogowy (PAS)?

Aneta Seidler, Nowotarski Alarm Smogowy: Każde miasto ma swoją odrębną specyfikę. Dotyczy to także Nowego Targu.  Istnieje tutaj chociażby dużo więcej zakładów produkcyjnych. Mieszkańcy Nowego Targu uczestniczyli w działaniach PAS od początku, ale dramatycznie pogorszająca się sytuacja zanieczyszczenia powietrza po zainstalowaniu stacji monitoringu w Nowym Targu zmusiła nas do podjęcia odrębnych działań. Nie odcinamy się od PAS, działamy wspólnie, ale lepiej znamy specyfikę miasta. Aktywiści PAS sami zasugerowali, aby utworzyć dodatkowy Alarm Smogowy ze względu na ogrom problemów do rozwiązania.

Jakie pomysły mają Państwo na poprawę jakości powietrza w Nowym Targu? Jak zamierzają Państwo działać w Nowym Targu?

Zamierzamy czynnie współpracować z Wydziałem Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta jak i Powiatowym. Uważamy, że miasto powinno prowadzić rzetelną politykę informacyjną na temat zanieczyszczenia powietrza, na przykład poprzez tablicę informacyjną wywieszoną w centrum miasta informującą o pomiarach zanieczyszczeniach w czasie rzeczywistym, tak jak ma to miejsce w wielu innych miejscach w Polsce. Ponadto prowadzić szeroko zakrojoną edukację ekologiczną dzieci i młodzieży oraz zabiegać o jak najszersze poparcie mieszkańców dla polityki antysmogowej. Powinno prowadzić proaktywną politykę mającą na celu wspieranie osób i podmiotów stosujących czyste ogrzewanie. Miasto musi z całą bezwzględnością walczyć z paleniem śmieciami. Aby to było możliwe, potrzebne jest podpisanie umowy z laboratorium w sprawie badania próbek z palenisk. Ponadto powinno prowadzić szeroką kampanię informacyjną na temat rewolucji w ogrzewaniu. Podstawowym narzędziem, które określi zasady ogrzewania na terenie miasta powinna być uchwała antysmogowa dla Małopolski. Miasto powinno ubiegać się o wszelkie dostępne zewnętrzne środki publiczne na walkę ze smogiem - wymianę kotłów węglowych oraz na termomodernizację budynków i powinno przeznaczać znaczne środki z budżetu gminy, liczone w milionach złotych, na wsparcie mieszkańców oraz na dopłaty do rachunków dla gorzej usytuowanych osób.

Czy spotkali się już Państwo albo zamierzają spotkać z władzami Nowego Targu? Liczą Państwo na współpracę?

Wstępnie rozmawialiśmy z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska w Nowym Targu i wyraziliśmy chęć współpracy. Planujemy oficjalne spotkanie z władzami we środę, 25.01, na którym chcemy omówić szczegółowy plan działania.

Jak oceniają Państwo dotychczasową działalność władz miasta wobec smogu?

Cieszy nas, że Urzędowi Miasta Nowy Targ zależy na tej sprawie i pozyskuje środki zewnętrzne na wymianę pieców. Jednak tempo wymiany jest bardzo wolne. Z pomocą Urzędowi przychodzi Sejmik Wojewódzki, który nakaże wymianę kotłów nie spełniających określonych norm. Uchwała antysmogowa, niebawem przyjęta będzie narzędziem w rękach Urzędu Miasta i ważnym argumentem do motywowania mieszkańców, aby zgłaszali chęć wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne. Urząd czeka z tego powodu gigantyczna praca, a my wyciągamy pomocną dłoń. Na pewno politykę edukacyjną można prowadzić lepiej niż ma to obecnie miejsce i chcielibyśmy pomóc w jej tworzeniu i realizacji, tak jak się to dzieje w Zakopanem.

Czy zgadzają się ze słowami burmistrza Grzegorza Watychy, który powiedział, że „należy sobie zdawać sprawę, że bez rozwiązań odgórnych oraz wprowadzenia zmian systemowych na poziomie krajowym, działania lokalne mogą być niestety niewystarczające?

Zgadzamy się i dlatego wraz z Polską Zieloną Siecią i Podhalańskim Alarmem Smogowym zaprosiliśmy premier Beatę Szydło na Podhale oraz wystosowaliśmy apel do rządu o jego wyjazdowe posiedzenie w Nowym Targu. Postulowaliśmy o rozporządzenia w sprawie norm dla kotłów i jakości węgla, o program wsparcia dla wymiany pieców, o narodowy program termomodernizacji oraz obniżenie podatków na ekologiczne źródła energii. Podkreślamy tym samym, że centralne rozwiązania nie zwalniają z obowiązku lokalnych władz ze współdziałania z obywatelami. W obecnej sytuacji Urząd Miasta powinien zaangażować w działanie wszystkich mieszkańców, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe. Liczymy na współpracę z różnymi środowiskami: z dziennikarzami, lekarzami, duchownymi, sportowcami, a także zwykłymi obywatelami. W ten sposób chcemy edukować i poprzez to wpływać na politykę miejską.

Na jakie rządowe działania liczą Państwo liczycie? Przykładowo we wtorek sprawą smogu miał zająć się Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów?

Liczymy na jak najszybsze przyjęcie rozporządzeń w sprawie norm dla kotłów, norm jakości paliw stałych, w szczególności węgla niespełniającego norm jakościowych, w sprawie strategicznych planów termomodernizacji, dotacji do ekologicznych pieców i obniżenie podatków na ekologiczne źródła energii.

Z jakim odzewem mieszkańców Nowego Targu spotkali się Państwo dotychczas?

Nasz profil na Facebooku działa dopiero od dwóch dni, a już zostaliśmy zbombardowani pochlebnymi wiadomościami o potrzebie prowadzenia takiej strony. Wiele osób pisze też o swoich osobistych doświadczeniach w walce ze smogiem, pomysłach na kampanie edukacyjne, czy też negatywnie ocenia pracę Urzędu zwłaszcza w sprawach interwencji. Są również głosy narzekania, że nic nie osiągniemy, ale przecież narzekanie to nasza cecha narodowa.

 

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wiadomości

Infrastruktura

Sport

Polityka

Kultura

Góry

Najnowsze wideo